Bok-Tips!


Denna har jag precis beställt från Bokus!
Ska delge den till Kaspers lärare har jag tänkt.


0 kommentarer

Taggar: Autism, Barn med autism i skolan, Funktionsnedsättning, Inkludering i skolan, Inkluderingskompetens

Kasper och skolan.


Ja alltså - det blir ju bättre.
Men det är så sårbart. Kasper har fått en superbra resurs som verkligen ger allt för Kasper. Han har massa kunskap och Kasper älskar honom. Men, om han är borta en dag eller måste gå tidigare så falerar allt. Det finns lixom ingen som kan ta över på ett bra sätt, för det finns ingen annan som arbetar på samma sätt, eller som har kunskap som kan användas på rätt sätt. Så det blir superjobbigt för Kasper och sen får dem än brant uppförsbacke när resursen är tillbaka. Men vi ska inte klaga just nu - glada för att ÄNTLIGEN ha fått en bra resurs som verkligen bryr sig om och jobbar med Kasper. 
 
Ville mest bara skriva en uppdatering. 
Hämtade två glada killar idag och nu ska jag börja fixa middagen. Trevlig kväll!


KASAM


Har precis varit i skolan och haft basgruppsträff.
Vi har diskuterat KASAM och vad det står för och innebär. KASAM står för "känslan av sammanhang", och att det behövs en bra KASAM för att ha en bra hälsa. Det finns tre begrepp som KASAM bygger på:
 
 • Begriplighet:
  - Personen förstår vad som händer i omgivningen eller som drabbar personen själv.
  - Att uppfatta omvärlden som strukturerad och ordnad.
 • Hanterbar
  - Hur personen förstår olika händelser och har resurser som finns till förfogande för denna.
 • Meningsfullhet:
  - Handlar om hur personen känner engagemang och motivation
 
Det som slår mig när jag läser detta är att Kasper omöjligt kan uppnå KASAM och alltså inte heller en god hälsa. Hälsan avser inte bara frånvaro från sjukdom utan ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Teoretikerna säger också att hälsa är att kunna förena sin inre och sin yttre värld på ett meningsfullt sätt.
 
En person med en diagnos i likhet med Autism kan alltså omöjligt känna KASAM i vårt samhälle. Kaspers största svårigheter är motivationen. "Varför ska jag göra det här, varför måste jag göra det här?" En person med Autism (eller liknande funktionsnedsättning) behöver hjälp med alla nedanstående punkter, mer eller mindre.
Jag drar stora paralleller till skolan då jag anser att Kasper inte får det stöd han behöver för att uppnå KASAM. Jag kommer ta med mig ett utdrag ur vår kurslitteratur till mötet i morgon bitti som vi ska ha med rektor, specialpedagog m.fl. Känns himla bra måste jag säga. Att ha något konkret och vetenskapligt bevisat att komma med. Det är nämligen alla människors rätt att ha en god hälsa, aven om man har en svår sjukdom eller någon funktionsnedsättning. Det kommer vara mitt jobb som sjuksköterska att se till att ge de bästa förutsättningarna för mina patienter att känna delaktighet, meningsfullhet, delaktighet, förståelse, förmåga att bedöma o.s.v. Det blir mitt jobb att ge patienten de verktyg denne behöver för att kunna förstå, känna mening och handlingskraft. Likaså är det lärarens, rektorns, specialpedagogens jobb att se till att Kasper får de verktyg han behöver för att få en känsla av sammanhang. Så det så!

Önska mig lycka till :)


0 kommentarer

Taggar: Autism, Barn med autism i skolan, KASAM, Sjuksköterskestudent, känsla av sammanhang, sjuksköterskeprogrammet
Visa fler inlägg