Neurodiversity

Den här filmen är så bra på alla sätt. Neurodiversity behövs! Acceptera, lär av, stärk och utveckla. Hejja!