Alla rätt!

Varför kan inte alla rötägg bara inse att ovanstående är det enda rätta?!